Javada ArrayList Kullanımı

Merhaba arkadaşlar bu konumuzda Java programlama dilinde sık sık kullandığımız ArrayList kullanımından bahsetmek istiyorum. ArrayList tek boyutlu dinamik dizileri tutmak için kullandığımız yapıdır.Öncelikli olarak ArrayList yapısını kullanmak için aşağıdaki kodu import etmemiz gerekir.

import java.util.ArrayList;

Bu kodu import ettikten ArrayList yapısını kullanabiliriz. Şimdi küçük bir örnek vermek istiyorum:

 

Şimdi ArrayList methodlarını inceleyelim:

  • liste.add();Dizinin sonuna eleman ekler.
  • liste.remove(indis sayısı);Parametre olarak girdiğimiz indis değerinde bulunan elemanı diziden siler.
  • liste.size();Dizinin eleman sayısını verir.
  • liste.get(indis);Parametre olarak girilen indis değerinde bulunan elemanı verir.
  • liste.set(indis, değer);Parametre olarak girilen indis elemanına parametrede girilen değeri yerleştirir.
  • +liste;Dizinin elemanlarının hepsini verir.
  • liste.indexof(değer);Parametre olarak girilen değeri dizide arar ve indis numarasını verir, bulamazsa -1 değeri döner.
  • liste.clear();Dizinin içerisindeki tüm elemanları siler.

 

Evet, arkadaşlar ArrayList nasıl oluşturulur ve içerisindeki methodların işlevlerini anlattım. Sıradaki yazımda görüşmek üzere…

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir