Yapay Zekaya Giriş(Introduction To Artificial Intelligence)

Yapay Zeka Nedir(What is artificial intelligence)?

“Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman,yeteneklerini kullanır”
Henry Poincare(Matematikçi veFizikçi)

Yapay Zeka,bir bilgisayarın veya bir bilgisayar denetimli makinenin karmaşık problemleri insanlar gibi çözümleyip karar verme yeteneğiyle makine öğrenmesini ilgilenen bilim dalıdır. Yapay zekanın amaçları,doğal zeka gerektiren durumlarda cevap verme yeteneğine sahip olacak bir zeka sistemi oluşturulmasıdır. Bir diğer deyişle doğal zekadaki amaç taklit etmek değil, programları zeki hale getirme cabasıdır.

Zeka üzerinden giderken unutulmamalıdır ki; Zekanın temelini,kuşkusuz bilgi oluşturmaktadır. Bilgi ise, insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen addır ama az daha bilginin derinliğine inilirse, bilginin duyu organları aralıcığıyla bir model olarak alınan ve sonra, daha önce bir nesne ile doğrudan veya sezgisel karşılaştırma yoluyla gerçekleşen olguda denilebilir.Bu olgu, diğer nesnelerle daha önceden sürdürdüğü ilişkiler sayesinde önceden bilinmelidir. Çünkü daha önceki yaşanmışlık çerçevesinde, bulunduğu anda geçmiş ile bağlantılı cevaplar oluşturma önceki veriler sayesinde gerçekleşir. Bilgilerin kazanılması,işlenmesi ve sonuçlanması günlük yaşamımızdaki aile ortamı,okul ortamı gibi çevremizdeki olaylar çerçevesinde oluşsa da zeka ile doğru orantılı olduğu da zeka testleri (IQ(Intelligence Quotient-Zeka Bölümü) testleri) sayesinde söylenebilir.

Yapay Zerkanın Temelleri (Foundations of Artificial Intelligence)

*Matematik(Math): Mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma genellikle bu ögelerden oluşmaktadır.

Amaç; Matematiksel formüller aracılılığı ile karşımızdaki sonuçları modellemek bu sorunlara algoritmik çözüm üretmek için kullanacağız.

*Felsefe(Philosophy): Farklı konularda bilgi, varlık, gerçek, akıl ve dil gibi konularda genel ve temel sorulara cevap aramaya çalışan bilim dalıdır.

Amaç; Burada gerçeten Bilgisayar düşünebilir mi? Sorusuna cevap aramak.

*Psikoloji(Psychology): İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

Amaç; İnsan ve bilgisayar arasında öğrenme ve hafıza konusu ortak olduğundan

psikolojik benzerlikler göz önüne alınabilir.

*Robotik(Robotic): Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Elektronik, Bilgisayar mühendisliklerinin ortak payda etrafında çalışması ile çıkan bilim dalıdır.

Amaç; Robot davranışlarının kazanılan bilgilerin bir sonucu olarak düzenlenmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir