Java’da Çok Boyutlu Diziler

Şuana kadar Dizilerde anlattığımız tüm programlarımız tek boyutlu diziler üzerindeydi. Şimdi anlatacağımız konumuzda tek boyutlu dizilerden farklı olarak çok boyutlu dizileri yani günlük hayattan örnek verecek olursak, bunu uzay sisteminde x ve y düzlemi olarak görebiliriz. Buna 2 boyutlu dizi denir. Dizideki satırlar dizinin bir indisin, sütunler ise diğer indisini oluşturur.

Çok Boyutlu Dizi Tanımlanması:
Önceki derslerimizdeki tanımlama şekilerinin aynısı olup, kaç boyutlu dizi oluşturacaksak o kadar köşeli parantez kullanmamız gerekir.

int ikiBoyut [] [] = new int [4] [4];//4 satır, 4  sütündan oluşan 2 boyutlu dizi tanımladık                 byte ucBoyut [] [] [] = new byte [2] [3] [4];//3 boyutlu uzay gibi düşünürsek x=2, y=3, z=4 karşılar.

Çok boyutlu dizler, dizi içerisinde dizi gibidir. Dizideki bir elemanın içerisinde bir kaç eleman var ise çok boyutlu dizi olur.

Çok Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim:

Çok boyutlu dizi elemanlarına erişim, tek boyutludaki dizi erişimine benzer şekilde köşeli parantez içerisine index yazılır.

 

Şeklimizde gördüğünüz gibi 2 boyutlu dizimizin elemanlarına erişim bu şekildedir. Şimdi örneğimize bakalım;

Yukarıda gördüğünüz gibi ilk olarak 2 boyutlu dizimizi yazdırdık, ardından dizimizin 2.satır 1.sutun elelmanına erişmak istedik ve indexlerini yazarak eriştik. Burda satır ve sutun sayılarımıın index sayılarınında 0’dan başlanıldığı unutulmamalıdır. Dizimizin  erişeceğimiz elemanı daha iy görebilmk için, örneğin üstünde yer alan tablomuzu incelersek 2 boyutlu dizilere nasıl erişildiğini daha iy görebilir ve rahatlıkla eleman erişimi yapabiliriz.

Diğer veri türlerindede erişim aynı şekilde olup, erişeceğimiz elemanın satır ve sutun index değerleri verilerek erişilir. Bu açıklamamıza örnek verecek olursak;

Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı veri türlerindede eleman erişimi aynı şekilde gerçekleştilebilmektedir.

Not: Eğer değeri atanmamış bir elemanaerişmek istersek, o dizinin tipi ne ise i tipin default değeri döner.

Bu özelliğe göre bir örnek yapmak istersek;

Örneğimizde gördüğünüz gibi veri iplerimiz herhangi bir elemanları olmadığı için, kendilerinin varsayılan eğerlerini kullandılar.

Eğer örneğimizde dizilerimizi new ile tanımlama yapmasaydık, aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşmış olacaktık.

Arkadaşlar bu bölümde Java’da Diziler bölümü’nün Çok Boyutlu Dizilerin Tanımlanması ve Elelman Erişimi gibi konuları anlatmaya çalıştık takibiniz için teşekkürler… Bizi takip etmeye devam edin bol kodlu günler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir