Java’da Scanner Sınıfı ve JOptionPane ile Veri Alma

Java’da Scanner Sınıfına Giriş

Bütün Programlama dillerinde olduğu gibi javada da kullanıcıdan veri girişi yapmasını isteyebiliriz ve bu girdiyle işlem yapabilir, bu girdiyi ekrana yazdırabilir veya herhangi bir yere parametre olarak verebiliriz. Bunuda Java’da Scanner sınıfı ile sağlayabiliriz. Scanner sınıfını kullanmak için java.util.Scanner sınıfını import etmek gerekir. Veya bütün java paketindeki sınıfları import edebiliriz java.util.* diyerek.

Scanner  sınıfı ile klavyeden veri okuyabilmek için öncelikle bir nesne oluşturmak gerekir.

Scanner giris=new Scanner(System.in); //giris nesnesi oluşturuldu.

Oluşturduğumuz nesne ile Scanner sınıfı metodlarına erişebileceğiz. Eğer kullanıcıdan alacağımız veri int tipinde ise;

int sayi=giris.nextInt(); //int tipinde veri alır.

Bu şekilde aldığımız veri sayi değişkenine alındı. Eğer başka tipte veri almak isterek kullanılıcak metodlar şunlardır;

  • nextByte(): Byte türünde veri okur.
  • nextShort(): Short türünde veri okur.
  • nextFloat(): Float türünde veri okur.
  • nextDouble(): Double türünde veri okur.
  • nextBoolean()Mantıksal türünde değerler okur.
  • nextLine(): String türünde değerler okur.
  • next(): String türünde değerler okur. Eğer string içerinde boşluk olursa boşluğa kadar olan kısmı alır.

Scanner Sınıfı ile İlgili Örnekler

Gördüğünüz gibi konsoldan 2 farklı sayı alarak, bunların hangi sayılar olduğunu ekrana yazdırdık oluşturduğumuz Scanner sınıfı ile ve unutlmaması gerekan scanner sınıfımızı import ettik.

Diğer bir örneğimize bakacak olursak;

Bu örnekte ise dizimize elemanları klavyeden alıp sonrasında oluşan matrisimizi ekrana yazdırdık.

Bir diğer örneğimize bakarsak;

Bu örneğimizde ise klavyeden String olarak aldığımız verimizi next() metodu ile birer string ifade olarak tek tek olarak aldık.

JOptionPane Kullanımı

JOptionPane kavramı bir diğer veri alma kavramıdır. Kullanıcıyla etkişime girer ve geri dönüş olarak bir mesaj veriri. Bir önceki kavramımız konsol uygulamsıyken, bu özelliğimiz form uygulmasıdır. Bu kavramı kellanabilmek için ilk olarak javax.swing.JOptionPane sınıfını import etmemiz gerekir.

JOptionPane ile Kullanıcıdan Veri Alma

Bu metod ile veri almak için kullanacağımız metod aşağıdadır:

JOptionPane.showInputDialog( Vermek istediğimiz mesaj yazılacak);

İlk örneğimizle başlayalım;

Gördüğünüz gibi bu örnekte JOptionPane kullandık, kullanıcıdan bir veri girmesini istedik sonrasında casting işlemi gerçekleştirdik bunun sebebi bu kavramımızda aldığımız verileirin string tipinde olmasından dolayıdır.

Bilgi Mesajı Gösterme

Klavyeden aldığımız verilere karşı kullanıcıya bir mesaj verebiliriz. Bunu doğrudan bir string veya yanında değişkenlerinde yazılmış bir şekli olabilir. Mesaj göstermek için kullanacağımız metod;

JOptionPane.showMessageDialog( null, mesajımız);

Bu şekildedir ama metodumuz 2 parametrenin yanında 4 parmetrede alabilir. ilki null değeridir, ikincisi başlıktır, üçüncüsü dönen değerdir ve son olan  bilgilendirme resmidir.

Örneğimize bakarak daha iyi anlayalım;

Çıktıda da gördüğünüz gibi 4 paremetreninde yeri yukarıda bahs ettiğimiz gibi.

Arkadaşlar bu bölümde Java’da Diziler bölümü’nün Scanner Sınıfı ve JOptionPane ile klavyeden veri almayı anlatmaya çalıştık. Sizlerde bu örneklerle sınırlı kalmayıp güncel hayattan bir çok örnek program kodlayabilirsiniz takibiniz için teşekkürler… Bizi takip etmeye devam edin bol kodlu günler…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir