C# Console Dersleri Ders-2 “Değişken Türleri Ve Kullanıcıdan Veri Alma”

Bugün önceki dersimizde konsolun ekranda kalması için kullandığımız Console.Read() komutuyla kullanıcıdan veriler alacağız. Bundan önce hangi veri tiplerimizin olduğuna göz atalım.

C# da on bir sayısal iki de metinsel olmak üzere toplamda on üç farklı veri tipimiz var. Aşağıda bu veri tiplerinin kapasiteleri ve kullanım şekillerini görebilirsiniz.

Biz bugün integer(int) ve string veri tiplerini kullanarak bir kimlik örneği yapacağız. İlk olarak  kimliğimize bir isim verelim, metinsel bir ifade olduğu için bunu string olarak tanımlıyoruz ve ilk değer atamasını yapıyoruz. Her kimlik için sabit bir tanımlama olduğu için kullanıcıdan herhangi bir veri almamıza gerek yok.

Kimliğimiz bir öğrenci kimlik kartı olduğu için ad, soyad , numara ve okuduğu bölüm adında değişkenlere de ihtiyacımız var. Bunları da uygun veri tipleriyle tanımlıyoruz.

Tanımlamaları yaptığımıza göre kullanıcıdan veri alabiliriz. String değerler için kullandığımız komut Console.ReadLine();.

Burada şöyle bir hata aldık.

Bunun sebebi C# kullanıcıdan verileri string olarak okuması. Bunun için veri dönüşümü yapmamız gerekiyor. Burada yeni bir anahtar sözcük kullanmamız gerekiyor , o anahtar sözcük ise Convert.

C# da kullanabileceğimiz bir çok veri dönüşüm yöntemimiz var bunlara ilerleyen derslerde değineceğim.

Kodumuzu bu şekilde düzelttikten sonra ekrana yazdırabiliriz. Bunu önceki dersimizde öğrendiğimiz Console.Write komutu ile yapıyoruz.

Aralara artı işareti koyarak birden çok değişkeni aynı satırda yazdık. Burada kullandığım “\n” karakteri satır atlamak için  ve “\t” karakterleri ise bir tab boşluk bırakmak için kullanılır.

Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edip ” if ,else ” komutları kullanılarak şartlara bağlı seçimler yapacağız.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir