C++ Döngüler-2

Bu dersimizde döngülerin devamı olan while ve do while anlatacağım.

3.While

While’in for döngüsünden farkı while’den sonra bulunan koşul doğru olduğu sürece döngü işlemini  devam ettirir.Yani belirli bir döngü tekrar sayısı yoktur.Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkarak işlemlere devam eder.Yazılışı şu şekildedir;

while(koşul)

{

Yapılması istenen işlemler;

}

Bir örnek ile while yazılış kurallarına bakalım.Örneğimizde 10’dan küçük sayıları sıralayalım.

 

Örnekte de gördüğümüz gibi while içerisinde ki koşul sqağlandığı takdirde döngümüz tekrarlanarak işlemleri yapmaya devam edecektir.Daha iyi anlamak için bir örnek daha yapalım.Bu örneğimizde de kullanıcıdan notlarının değerlerini alsın.

 

Bu örneğimizde de notumuz 0 üzerinde olduğunda döngümüz devam edecektir.Fakat 0 altında bir değer girdiğimiz de döngümüzden çıkacaktır.

4.Do/While

Do/while ifade doğru olduğu sürece döngü çalışacaktır.While ifadesinden farkı döngü içerisine şartsız girip şart ifadesi döngünün sonundadır.Bu sebepten döngü bir kere en az çalışır.Koşul sağlanmazsa bir sonraki döngüde döngüden çıkarak program çalışır.Yapısı şu şekildedir.

do{

Yapılacak işlemler;

}while(koşul)

Bir örnek ile do/while işleyişini detaylıca inceleyelim.

Programımızda dışardan girilen değere kadar o olan sayıları yazdırmış olduk.While içindeki koşulumuz i<sayi olsa bile 7 değerini ekrana yazdırdı.Bunun sebebi while ve koşulun döngü sonunda olmasıdır.7 değerinin döngüyü sağlamadığı döngü sonunda anlaşılıp 7’den sonra döngü tekrarı son buldu.