Hibernate Ders-2 Persistence.xml Ve Hibernate.cfg.xml Tanıtım Ve İlk Kayıt

Merhaba arkadaşlar bu yazımda oluşturduğumuz hibernate projesinde oluşan persistence.xml ve hibernate.cfg.xml dosyalarının ne iş yaptığından ve kodlarından bahsetmek istiyorum.  Öncelikli olarak JPA(Java Persistence Api)’den bahsetmek istiyorum.

JPA Nedir?

JPA(Java Persistence Api) isminden de anlaşılacağı üzere Java sınıflarını kalıcı hale getirir. Yani daha önceki yazımda dediğim gibi pojo sınıflarımızı tablolarımıza eşler ve verilerimizi kalıcı hale getirir. İşte bu işin dili JPA dır. Yani JPA bir kalıptır ve bu kalıbı kullanan frameworkler vardır. Bu frameworklerin en popüleri hibernate dir.

Persistence.xml nedir?

Bu xml dosyası projemizin jpa projesi olduğunu belirtir ve gerekli bağlantı ayarları bu dosya üzerinde yapılır. Şimdi temel bir persistence.xml dosyasında bulunan kodları açıklayalım.

Hibernate.cfg.xml dosyası nedir?

Bu xml dosyası bizim hibernate ayarlarımızı, veritabanı ayarlarımızı oluşturmamızı sağlar. Hibernate kullanılan projelerde olmak zorundadır. Şimdi hibernate.cfg.xml dosyasındaki kodları açıklayalım.

Oluşturulan projenin dosya yolları şu şekildedir:

Şimdi basit bir proje yaparak yazımızı bitirelim. Yaptığımız proje personel tablosunda personel_isim,personel_id,personel_soyisim ve personel_maas kayıtlarını tutsun. Ve tablomuzu otomatik oluştursun.

Bu projemizi notasyonları kullanarak oluşturuyoruz. Öncelikli olarak sınıflarımızı oluşturuyoruz.

Bu sınıfımızdaki notasyonlara bakalım :

@Entity => Bu notasyon mutlaka kalıcı hale gelmesini istediğimiz sınıfta olmak zorundadır.Sınıfımızı kalıcı hale getirir.

@Id => Bu notasyon mutlaka kalıcı hale gelmesini istediğimiz sınıfda bir değişkende olmak zorundadır. İd değerimizi belirtir.

@Table => Tablomuza gerekli ayarlamalar yapılır

@Column => Kolonlara gerekli ayarlamalar yapılır

 

Projemiz içi oluşturduğumuz hibernate.cfg.xml dosyamız :

Burada mapping class tagı ile haritaladığımız classlarımızı tanıtıyoruz.

SessionFactory => Önbellekte tutulan nesnelerin içerdiği verilerin haritalama işlemlerinde görevlidir.

Session => Oturum nesneleri uygulama ve kalıcılık katmanları arasındaki iletişimin kurulmasını sağlar.

Transaction => Nesnelerin kalıcı hale getirilmesinin daha güvenli ve tutarlı olmasını sağlar.

Save() => Nesne kalıcı hale getiriliyor

Console ekranımız ve oluşturulan sql kodları :

Görüldüğü üzere tablomuz oluşturuldu ve veriler eklendi:

Bu dersinde sonuna geldik daha sonraki yazılarımda görüşmek üzere…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir