Java’da Kalıtım (Inheritance )

Kalıtım, sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. Türetilen bu yeni sınıflar, türetildiği sınıfların özelliklerini sağlarlar. Burada üreten sınıf Super class(üst sınıf), oluşan yeni sınıflar ise Sub class(alt sınıf) şeklinde hiyerarşiye sahiptir. Kalıtım yapmak için kullanacağımız kelime extends’ dir.

Aşağıdaki örneğimizde yaptığmız kalıtımla başka sınıftaki metoda erişebildiğini gösterelim;

Arac Sınıfı:

Otomobil Sınıfı:

 

 

Not: Super  sınnıfın birden fazla alt(sub) sınıfa sahip olabilir, ama alt(alt) sınıflar birden fazla super sınıftan türetilemez.

Kalıtım ve üst-alt sınıf örneği;

Örneğimizde gördüğünüz gibi hayvan sınıfından kalıtım ile surungenler, surungenler sınıfı ile kalıtım ile yılan sınıfları oluşturduk. En son oluşturduğumuz nesne ile en üst seviyedeki super class’ın yapıcı metodu çeğrıldı. sırası ile diğer metodlarımız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir