C# Console Dersleri Ders-14 “Çok Biçimlilik”

Uzun bir aradan sonra derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bir önceki dersimizde kalıtımı anlatmıştım. Kalıtım’da yaptığımız şey iki sınıf metotlarına tek bir nesne ile ulaşmaktı. Çok biçimlilik ise farklı sınıflardaki aynı metodun farklı çıktılar vermesini sağlamak.

Bunu yapmak için her zaman kullandığımız metot tanımlamalarından farlı bir tanımlama şekli kullanacağız. Bunlardan birincisi “public virtual void” . Bu tanımlama genelde kullanım amacı içinde genel tanımlamalar olan metot. Diğeri ise “public override void” , bu tanımlama ise ata sınıfımızdan aldığımız ve içinde daha özel veriler olan metot.

İki farklı sınıf oluşturarak kodlamamıza başlayalım. Ata sınıfımızın ismi “programlama dilleri” olsun. Alt sınıfın ismi ise  “Csharp” olsun. İçlerine ise “derleyici ” adında bir metot yazalım.

Burada karşımıza”base.derleyici()” şeklinde bir kullanım çıktı.Bu tanımlamanın kullanım amacı alt sınıfımızdan bir nesne oluşturup “derleyici()”  metodunu çağırdığımızda ata sınıfımızdaki metodun içeriğini de cıktı olarak alabilmek.Bu tanımlamayı kullanmak tamamen programcının isteğine bağlı yani zorunlu değil.

Main sınıfımızda nesnemizi oluşturalım ve kodumuzun çıktısına bakalım. Nesnemizi oluşturacağımız sınıf alt sınıf olan “CsharpDili”.

Program çıktımız ise şu şekilde ;

Eğer ata sınıfın metodunun içeriğini yazdırmak istemeseydik alt sınıftaki “base.derleyici();” kısmını yorum satırı haline getirmek yetecekti.  Bu durumda sınıfımızın içeriği ve program çıktımız şu şekilde olacaktı.

Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sağlıcakla kalın.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir