Hibernate Ders-7 ManyToMany Association(Çoğa-Çok İlişki)

Merhaba arkadaşlar;

Bu yazımda size ilişkisel veritabanı türlerinden ManyToMany(Çoğa-Çok) ilişkisinden bahsetmek istiyorum.

ManyToMany(Çoğa-Çok) İlişki Nedir?

Bir tablodaki bir kaydın başka bir tabloda yer alan birden fazla kayıt ile ilişki kurabilmesine denir.

Şimdi konuyu daha iyi anlamak için örnek üzerinde inceleyelim.

Hibernate ayar dosyamızda gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Burada

hibernate.show_sql => Program koşturulduğunda oluşan işlemlerin sql kodlarını otomatik olarak console ekranında gösterilmesini sağlar.

hibernate.hbm2ddl.auto =>Kalıcı hale getirdiğimiz sınıfların veritabanındaki durumlarını ayarlar.Alacağı değerler şu şekildedir.

Update => Eğer tablomuz yoksa tabloyu oluşturur, eğer tablomuz mevcut ise içerisindeki verilerde gerekli güncellemeleri yapar.

Create => Veritabanımızda tablolarımız mevcut değilse tablolarımızı oluşturur. Eğer gerekli tablolarımız mevcut ise tabloları siler ve en baştan oluşturur.Tabloları sildiği için verileri de silmiş olur.

Create-Drop => Veritabanı session sonrası silinir ve yeni sessionda tekrardan yüklenir.

Şimdi kalıcı sınıflarımızı tanıtalım.

@ManyToMany =>Çoğa çok ilişki için gerekli notasyon.

Not=> ManyToMany koleksiyonlardan olmak zorundadır.

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO => Değerimizi birincil anahtar olarak tanıtır ve strateji olarak değerimizin otomatik arttırılmasını sağlar.

cascade=CascadeType.ALL => Kalıcı nesnelerimizde kullandığımız alt nesnelerimizi işleme tabi tutmamızı zorunlu tutmaz.

Ve en son tablolarımızın son hali:

Görüldüğü üzere çoğa-çok ilişki kuruldu ve gerekli kayıtlar eklendi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.