Görüntü İşleme

Merhaba arkadaşlar bu yazımda size görüntü işleme nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Görüntü işleme de hangi  programlar ve kütüphaneler kullanılır? Tıp biliminde yeri nedir?Bunlardan bahsedeceğim…

Görüntü İşleme

Dijital ortama aktarılmış görseller üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş,spesifik görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir.

Genellikle Görüntü İşleme sistemi, önceden belirlenmiş sinyal işleme yöntemlerini uygularken görüntüler iki boyutlu sinyaller olarak ele alınır.

Görüntü İşleme Nasıl  Meydana Gelir?

Bir resmin iki boyutlu yani x ve y koordinatlarından oluşan bir veri dizisidir. Görüntü işlemede bir resim fonksiyon olarak ele alınır ve iki boyutlu bir dizi oluşturulur. Oluşturulan veriler bilgisayar tarafından sinyale dönüştürülür. Sesin nasıl ki bir sinyal seviyesi varsa, resim de bu diziler sayesinde sinyal olarak işleme alınırlar. Görüntü işlemede esas gerçekleştirilen unsur, sinyallerin program aracılığıyla yorumlanmasından ibarettir.

Görüntü İşlemenin Amacı

1. Görselleştirme – Görüntüde görünmesi zor nesneleri gözlemleme
2. Görüntü keskinleştirme ve restorasyon – Gürültülü görüntüleri iyileştirme
3. Görüntü alımı – İlgi çekici ve yüksek çözünürlüklü görüntü arama
4. Desen Tanıma – Bir görüntüdeki çeşitli nesneleri tanımlama.
5. Görüntü Tanıma – görüntüdeki nesneleri birbirinden ayırt etme.

Hangi alanlarda kullanılır?

-Medikal alanında kullanılan görüntüleme yöntemleri Gamma-Ray görüntüleme

-PET taraması

-X-RAY görüntüleme

-bilgisayarlı tomografi

-Robotik alanlarda da görüntü işleme yöntemleri kullanılır.

Tıp Biliminde Görüntü İşlemenin Yeri

1.Kanser Görüntüleme – PET, MRI ve Bilgisayar Destekli Algılama gibi farklı araçlar, tanı koymaya ve tümörün farkında olmaya yardımcı olur.
2.       Beyin Görüntüleme – yaygın hastalık durumlarının normal ve anormal gelişimine odaklanır.
3.       Görüntü işleme – Bu araştırma, nörolojide yapısal ve fonksiyonel MRI, kemik şeklinin ve yapısının analizi, onkolojide fonksiyonel görüntüleme araçlarının geliştirilmesi ve PET görüntü işleme yazılımlarının geliştirilmesini içermektedir.
4.       Görüntüleme Teknolojisi – Görüntü teknolojisindeki gelişme, yeni teknolojilerin etkili ve maliyet açısından yararlı olup olmadığını belirleme gereksinimini oluşturmuştur. Bu teknoloji aşağıdaki alanlarda çalışır:
·             Dizde manyetik rezonans görüntüleme
·             Mamografide bilgisayar destekli tespit
·             Özofagus kanserinin evrelemesinde endoskopik ultrason
·             Bel ağrısında manyetik rezonans görüntüleme
·             Oftalmik Görüntüleme – Bu iki kategoride çalışır:
5.       Otomatik yazılımın geliştirilmesi – Diyabetik retinopatinin erken belirtilerini göstermek için retinal görüntüleri analiz eder.
6.       Enstrümantasyonun geliştirilmesi – Taramalı lazer oftalmoskopunun geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmalar.
Görüntü İşleme de Hangi Programlar ve Kütüphaneler  Kullanılıyor ?

Görüntü İşleme Teknikleri ile çalışılırken c, c++, python gibi yazılım dillerinin yanında  çeşitli kütüphanelerde kullanmaktayız.

Görüntü işleme projelerinde kullanacağımız kütüphaneler,OpenCV gibi populer kütüphanelerin yanı sıra ihtiyaca uygun olarak MATLAB, Halcon, OpenFrameworks, CIMG, Fiji gibi kütüphaneleride projelerinizde kullanabilirsiniz.

Ayrıca Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmalarınıda projelerimizde yoğun olarak kullanmak zorunda kalacağız.

Teşekkürler..:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.