JavaScript Litareller

Litareller kısaca, bir değişkene atanabilecek veri türü sabitlerine denir. Özel karakterlar, harfler, rakamlar veya string ifadeleri içerebilirler.

Array Litarelleri: [ ] şeklinde tanımlanıp “,” (virgül) ile değişkenler ayrılır.

Object Litarelleri: {} şeklinde tanımlanıp özellik:değer olarak değişkenler atılarak kullanılır.

Arkadaşlar örneklerde görüldüğü gibi array ve object litarellerin örnekleri yukarıda yer aldığı gibi tanımlamalar ve istenilen eleman index verilerek elde edilir. Eğer object literalinde değer çağrılacaksa object.özellik ile yukarıdaki gibi çağrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir